Kuriyama Europe - Oil and Gas
Kuriyama Europe - Agriculture
Kuriyama Europe - Oroflex Well
Kuriyama Europe - Water Transfer
Kuriyama Europe - Water Transfer
Kuriyama Europe - Fire

Firefighting Equipment

BARCELONA COUPLINGS - Fixed Female Thread (UNE 23.400)

BARCELONA COUPLINGS - Fixed Female Thread (UNE 23.400)

Stamped Aluminium
Item Code Ø (DN mm - Thread “)
I220700 9708 25mm - 3/4"
I220688 9297 25mm - 1"
I220694 7087 45mm - 1 1/2"
I220038C 7101 70mm - 2 1/2"
I160013 7306 100mm - 4"
Type A brass
Item Code Ø (DN mm - Thread “)
I160020 7429 45mm - 1 1/2"
I160029 7451 70mm - 2 1/2"
Type T cast aluminium
Item Code Ø (DN mm - Thread “)
I160003 7280 45mm - 1 1/2"
I160007 7305 70mm - 2 1/2"
KUGEL
Item Code Ø (DN mm - Thread “)
I220060 KRI34 25mm - 3/4"
I220061 KRI1 25mm - 1"
I220693 KRI112 45mm - 1 1/2"
I220066 KRI212 70mm - 2 1/2"